Trauma Therapie

Wanneer je in je leven een nare en ingrijpende ervaring hebt meegemaakt, dan kan je dit behoorlijk uit balans brengen. Het kan van invloed zijn op hoe jij je voelt, de wijze waarop je in het leven staat en de manier waarop je relaties met dierbaren ervaart. Deze nare en ingrijpende ervaring krijgt niet altijd de aandacht die het nodig heeft. Op korte en lange termijn kan dit voor een onbelans zorgen en heftige symptomen tot gevolg hebben. Wanneer dit het geval is, dan wordt deze ervaring ook wel traumatisch genoemd. We zijn immers geneigd om pijn te verdringen, waardoor dit kan uiten in klachten op mentaal, emotioneel en fysiek niveau.

Trauma Therapie is gericht op mensen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt, recent of in het verleden. Een traumatische ervaring kan van invloed zijn op de manier waarop je denkt, voelt en de wijze waarop je emoties ervaart. Daarnaast kan het van invloed zijn op de vrijheid die je ervaart in je handelen, je beleving van ontspanning en rust, zowel mentaal, emotioneel als in je fysieke lichaam. Ik ben opgeleid om te kunnen werken met diverse traumatische ervaringen die leiden tot psychosomatische klachten in het hier-en-nu en die vaak een oorsprong hebben in het recente of verre verleden. Deze vorm van therapie biedt ondersteuning bij het verwerken van jouw tramatische ervaring.

Als Trauma Therapeut werk ik vanuit een holistische en lichaamsgerichte invalshoek, waarmee je niet alleen in gedachten de traumatische ervaring verwerkt. Ik betrek je fysieke lichaam erbij, zodat deze zich kan ontladen van de in de traumatische ervaring opgebouwde (spier-)spanning. Het herstellen van het natuurlijke evenwicht van je lichaam, het ervaren van rust en ontspanning in gedachten en gevoelsleven staat centraal. Zodoende kan jouw innerlijke kracht, energieniveau en gevoel van vitaliteit en (lichaams-)bewustzijn toenemen.

Waar ik je in kan begeleiden:

 • Verwerken van traumatische ervaringen.
 • Verwerken van posttraumatische stressstoornissen (PTSS).
 • Verminderen van angstklachten en chronische stress die ontstaan zijn na één of meerdere traumatische ervaringen.
 • Herstellen van burn-out klachten als gevolg van een traumatische ervaring.
 • Verminderen van overgevoeligheid als gevolg van een traumatische ervaring.
 • Verminderen en herstellen van psychosomatische klachten.
 • Herstellen van problemen rondom seksualiteit en intimiteit.
 • Inzicht krijgen in patronen die een oorsprong hebben in het verre verleden.
 • Relatieproblemen die als gevolg van een traumatische ervaring zijn ontstaan.
 • Verhogen van je ik-kracht en zelfvertrouwen.
 • In moeizaam verlopende rouw- en verliesprocessen.

De bovenstaande punten zijn voorbeelden van coaching- en therapievragen van cliënten. Heb je een andere coaching- of therapievraag? Ik bespreek dit graag met je in een intakegesprek.