Relatiecoaching

Relaties maken een belangrijk deel uit van ons leven. Een belangrijke levensbehoefte wordt vervult door in verbinding te zijn met andere mensen, vaak met diervaren. Een (liefdes-)relatie kan een spiegel zijn voor bewustzijn. We hebben anderen nu eenmaal nodig om onszelf te kunnen spiegelen, onszelf te leren kennen, bewust te worden van ons gedrag, inzicht te krijgen in en te begrijpen waarom we ons gedragen zoals we dit doen. Vanuit daar kunnen we ons ontwikkelen, tenminste wanneer we dit van belang achten.

In een liefdesrelatie kun je niet verwachten dat je liefde krijgt. Liefde creëer je namelijk met zijn tweeën. Beide liefdespartners hebben een gelijk aandeel in het laten slagen van de liefdesrelatie. Op de lange termijn kan de ene liefdespartner niet meer voor zijn of haar rekening nemen dan de andere liefdespartner, anders raak de liefdesrelatie in onbalans. Andersom kan dit overigens ook niet. De ene liefdespartner kan niet minder voor zijn of haar rekening nemen en verwachten dat de andere liefdespartner het ontstane gat opvult. Deze relatiedynamiek heeft namelijk dezelfde onbalans tot gevolg.

Om een liefdesrelatie te laten slagen is in verbinding zijn met jezelf en vanuit daar met de ander van belang. Waarden als verbinding, aandacht, openheid, eerlijkheid, veiligheid en vertrouwen dragen daar in belangrijke mate aan bij. Net als elkaar kunnen spiegelen, jezelf en ook samen als stel te blijven ontwikkelen, elkaar te stimuleren en elkaar vrijheid en ruimte gunnen. Vanuit daar ontstaat er een samenzijn die niet ontstaan is vanuit afhankelijkheid, enkel en alleen vanuit liefde en partnerschap.

Wanneer er sprake is van miscommunicatie, conflicten, onbalans in afstand en nabijheid, problematieken in seksualiteit en intimiteit, dan kan Relatiecoaching een oplossing bieden. Samen met jou en je liefdespartner ga ik het gesprek aan om te onderzoeken waar jullie gezamenlijke of individuele hulpvraag ligt. Dit betekent dat het mogelijk is om apart van elkaar met mij in gesprek te gaan. Het is tevens mogelijk om als stel samen het gesprek aan te gaan.

Waar ik jou of jullie in kan begeleiden:

  • Bevorderen en verdiepen van onderlinge communicatie.
  • Leren luisteren naar elkaar.
  • Het oplossen van conflicten.
  • Verdieping van de relatie.
  • Bevorderen van seksualiteit en intimiteit in de relatie.
  • Bewaken van de eigen ruimte en grenzen.
  • Elkaar leren loslaten bij scheidingsproblematieken.

De bovenstaande punten zijn voorbeelden van coachingsvragen van cliënten, individueel of als stel. Heb jij of hebben jullie een andere coachingsvraag, dan bespreek ik dit graag in een intakegesprek.