Cliëntinformatie

Deelname begeleidingstraject
Wanneer je besluit een begeleidingstraject in de vorm van coaching- en of therapiesessies aan te gaan, dan neem je geheel vrijwillig en op eigen verantwoordelijkheid deel. Je bent je bewust dat het begeleidingstraject ondersteuning biedt op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en niet op medisch gebied. De coaching- en of therapiesessies geven je handvaten voor zelfonderzoek om tot een persoonlijk bewustzijnsproces te komen.

Informatieverstrekking
Voorafgaand aan de start van het begeleidingstraject ontvang je van mij twee documenten: een intakeformulier en een toestemmingsverklaring. Het intakeformulier ontvang ik graag ingevuld naar waarheid retour. Ik behandel jouw gegevens in alle vertrouwelijkheid, conform de wet AVG. en zoals opgenomen in de Privacyverklaring. In de toestemmingverklaring geef je mij op voorwaarden toestemming of geen toestemming om jouw gegevens te verwerken. Voor mij is het van belang om in ieder geval de volgende aandoeningen te weten en ik wil je vragen om deze duidelijk bij mij aan te geven wanneer hier sprake van is: hart- en vaataandoeningen, hoge bloeddruk, aandoeningen van longen of ademweg en epileptische aanvallen. Geestelijke aandoeningen waarvoor opname of behandeling door een psychiater noodzakelijk was. Hierbij valt te denken aan borderline stoornis, psychosen, schizofrenie, manische depressiviteit. De reden hiervoor is dat overleg met een behandelend arts/psychiater en/of overige therapeuten bij deze aandoeningen noodzakelijk is. Je stelt na overleg met de behandelend arts/psychiater en/of overige therapeuten mij op de hoogte van de uitslag van dit gesprek. Naar aanleiding hiervan zal worden besloten of er gestart kan worden met het begeleidingstraject.

Informatieverstrekking aan derden
Wanneer je in behandeling bent bij een behandelende arts/psychiater en/of overige therapeuten, dan ligt de verantwoordelijkheid bij jou om de behandelend arts/psychiater en/of overige therapeuten te informeren over het begeleidingstraject die wij aangaan. Waar nodig zal, na akkoord van jou en aansluitend op jouw coaching- en therapievraag, samengewerkt geworden door verschillende disciplines. Het delen van informatie kan deel uitmaken van een multidisciplinair begeleidingstraject, wanneer jij daarvoor toestemming geeft.

Vertrouwelijkheid
Alles wat in het begeleidingstraject aan de orde komt, wordt door mij strikt vertrouwelijk behandeld. In supervisie- of intervisiebijeenkomsten van mij als coach en therapeut kan, indien nodig ten behoeve professionele begeleiding, jouw coaching- of therapievraag besproken worden met de supervisor en collega’s, echter zonder jouw persoonlijke gegevens vrij te geven.

Aansprakelijkheid
De coaching- of therapiesessies zijn van persoonlijke aard en afgestemd op jouw coaching- of therapievraag en zijn gericht op het realiseren van jouw doel(en). Na drie sessies plan ik een evaluatiemoment met je in om de voortgang te bespreken, de coaching- of therapievraag en het doel of doelen af te stemmen en daar waar nodig bij te stellen. Er wordt geen aansprakelijkheid gesteld op het niet behalen van een doel of doelen daar dit individuele inspanning vereist.

Klachten
Klachten worden te allen tijde serieus genomen. Ben je niet tevreden over een begeleidingstraject? Bespreek dit met mij tijdens een sessie, zodat we gezamenlijk tot een passende oplossing kunnen komen.

Einde coachingstraject op eigen verzoek
Je kunt altijd besluiten om te stoppen met het begeleidingstraject. Hiervoor zal altijd een laatste sessie ingepland worden om het begeleidingstraject naar behoren af te sluiten.

Tarieven
Voorafgaand aan het begeleidingstraject plan ik een intakegesprek met je in. Een intakegesprek duurt een half uur en is kosteloos. De duur en frequentie van het begeleidingstraject is afhankelijk van je coaching- of therapievraag. We zullen dit gezamenlijk afstemmen. De sessietarieven zijn afhankelijk van de coaching- of therapievorm waarvoor gekozen wordt. De sessietarieven vind je onder tarieven.

De sessievergoeding geldt voor het jaar 2019. Indien er sprake is van een noodzakelijke prijsverhoging of indexering, dan zal ik mijn cliënten daarover tijdig op de hoogte brengen.

Annulering afspraak
Een sessieafspraak kun je tot 24 uur van te voren telefonisch of per mail afzeggen of verplaatsen. Let op! De volledige sessievergoeding wordt in rekening gebracht wanneer een sessieafspraak wordt gemist of wanneer de sessieafspraak binnen 24 uur van tevoren wordt geannuleerd.

Betaling
Na afloop van iedere sessieafspraak ontvangt je een digitale factuur. Er is een betalingstermijn van maximaal 14 dagen, gerekend vanaf de factuurdatum.

Aanschaf producten

Aanschaf van mogelijke producten ter ondersteuning van het persoonlijk bewustzijnsproces vallen niet onder het sessietarief en zullen apart worden verrekend.

Heb je hierover vragen? Neem dan gerust contact met mij op. Ik ben telefonisch te bereiken op 06-13538111 en per email via info@debewustzijnpraktijk.nl.